Innan installation

Vem är det som installerar min luftvärmepump?

Vi är stolta över att kunna erbjuda kvalificerade och erfarna installatörer för din luftvärmepump. På de flesta områden har vi egna installatörer anställda hos oss på Nordic EASC AB. Där vi inte har egen personal samarbetar vi med noggrant utvalda partners för att säkerställa att din installation utförs med samma höga standard.

Våra installatörer är utbildade kyltekniker med giltiga certifikat vilket garanterar en professionell och pålitlig installation.

Märkesinstallation

På Nordic EASC AB är vi inriktade på Samsung som varumärke. Som märkesinstallatör besitter vi den optimala expertisen för att säkerställa att din produkt installeras på bästa sätt vilket ger dig maximal effekt av din luftvärmepump.

Utöver installationer hanterar vi även service för de flesta Samsung produkter i hemmet. Vi är medvetna om vikten av en smidig hantering och snabb service om din produkt skulle behöva reparation. Vi strävar alltid efter att erbjuda en effektiv och pålitlig service.

ROT-avdrag för värmepumpinstallation

Du har möjlighet att nyttja ROT-avdrag vid en installation. Det är ditt ansvar som kund att ha koll på om du uppfyller kraven för ROT-avdrag.

 • ROT-avdraget är max 50 000 kronor per person och år.
 • Om din bostad är yngre än fem år kan du inte nyttja ROT-avdraget.


Mer information om ROT-avdrag hittar du på Skatteverkets hemsida.

Att tänka på innan installation

 • Innedelen placeras max 2,5 meter över golv och minst 10 cm från innertaket.
 • Utedelen placeras max 1,5 meter från marknivå.
 • Om det borrade hålet är 3 meter ovan mark krävs ställning/skylift.
 • Håltagning som ingår avser max 30 cm tjock vägg i trä, mexitegel eller leca.
 • Installation i trappa kräver trappställning.
 • Du som kund ansvarar för att informera installatören innan tidsbokning om något av detta avviker.
 • Du behöver finnas hemma på plats för att signera installationsprotokollet.

Förberedelser inför installationen

 • Se till att utrymmet där pumpen ska installeras är fri och lättåtkomligt.
 • Om vinterunderlag, vänligen se till att vägen fram till ditt hus är säker, skottad och grusad.
 • Säkerställ att alla nödvändiga tillstånd för installationen finns.
 • Skydda väggar, golv och täck eventuellt över möbler.
 • Vid markstativ, säkerställ att underlaget är plant och stabilt för utomhusdelen.

Efter installationen

Vår installatör går igenom funktionerna på din värmepump och delar med sig av användbara tips och råd för optimal prestanda. Du kommer också att erhålla ett installationsprotokoll som vi ber dig signera och spara. Vi strävar efter att säkerställa att du är fullt informerad om din nya luftvärmepumps funktioner och att du har all nödvändig dokumentation för en smidig och bekymmersfri användning.

Teknisk specifikation

Arbete
Ingår
Information
Håltagning (trä, mexitegel, leca)
Ja
1 håltagning, max tjocklek på vägg 30 cm.
Håltagning (betong, timmer, eternit, puts)
Nej
Överenskommelse med installatör.
Placering håltagning 0-3 meter
Ja
Skylift eller ställning krävs om höjden är mer än 3 meter.
Placering utomhusdel
Ja
Max 1,5 meter från mark.
Placering inomhusdel
Ja
Max 2,5 meter från golv.
Placering inomhusdel i trappa
Nej
Trappställning krävs.
Tätning av vägg
Ja
Inbärning
Ja
Demontering
Ja
Gammal värmepump ska fungera (kyldrift) och sitta på samma plats som den nya ska installeras.
Demontering - Trasig värmepump eller på annan plats än den nya
Nej
Mot kostnad till installatör.
Bortforsling av gammal pump
Nej
Mot kostnad till installatör.
Elinstallation
Nej
Jordat uttag behöver finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för testkörning via stickprov.
Klamring av elkabel
Nej
Montering av tillbehör
Nej
Ihopkoppling med SmartThings
Ja
Kräver att kund har appen installerad sedan innan och att pumpen har WiFi.
Grovstädning
Ja
Bortforsling av emballage
Ja
Driftkontroll av värmepump
Ja
Instruktion av handhavande
Ja
Kräver att kund är på plats vid installation.
Resväg med bil
Ja
Resetillägg tillkommer om det finns färjor, broavgift eller liknande. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Material

 • Köldmedierör 4 m
 • Täckkanal för köldmedierör 4 m
 • Vibrationsdämpare 4 st
 • Elkabel för provkörning 2,5 m
 • Väggkonsol 1 st