Integritetspolicy för Nordic EASC AB – Samsung Service

Nordic EASC AB värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Nedan följer en beskrivning på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter som vi behandlar

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Laglig grund

Utlämnande av personuppgifter

Lagring av dina personuppgifter

Säkerhet

Dina rättigheter

 • Rätt till registerutdrag och rättelse
  Du har rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Du har rätt att uppdatera information om dig själv. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter om dig som är felaktiga.
 • Rätt till radering
  Du har rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som vi inte enligt lag behöver behålla om dig.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.
 • Rätt att göra invändningar
  Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter.

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan genom att kontakta vår dataskyddsansvariga under kontaktuppgifter nedan. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics och HotJar.

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Kontaktuppgifter

Nordic EASC AB

Dataskyddsombud:

Förändring av denna policy