Integritetspolicy för Nordic EASC AB – Samsung Service

namnlos-44

Nordic EASC AB värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Nedan följer en beskrivning på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Nordic EASC AB
Orgnr: 556747-1833

Personuppgifter som vi behandlar

De uppgifter som Nordic EASC AB behandlar är kundnamn, adress, telefonnummer,
mailadress samt i vissa fall personnummer.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål
Dina personuppgifter används för att kunna hantera din bokade service. Vi behöver
uppgifterna för att kunna kommunicera med dig, skapa betalningsunderlag, återsända
inlämnad produkt samt att göra uppföljning på din kundnöjdhet.

Laglig grund
Nordic EASC AB behandlar alltid dina uppgifter i enlighet med tillämpad lagstiftning. Vi
behandlar dina personuppgifter endast när vi ingår ett avtal om service där du är ägare till
produkten.

Utlämnande av personuppgifter
Nordic EASC AB utför garantiservice åt Samsung Electronics Nordic AB och samarbetar
med ett fåtal andra serviceverkstäder. Dessa har möjlighet att se dina kontaktuppgifter i vårt datasystem. För att kunna skicka tillbaka inlämnad produkt till sin ägare behöver vi lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners inom logistik.

Lagring av dina personuppgifter
Dina personuppgifter lagras i vårt ordersystem till och med utgången av din garantirätt på
senaste inlämnad produkt för service (max 5 år), därefter blir de avidentifierade i vårt system. I de fall som ärendet leder till fakturering sparas dina personuppgifter i vårt ekonomisystem och i pappersform. Denna information lagras i 7 år enligt bokföringslagen.

Säkerhet
Vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med
Dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandling.
Hos oss hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den. All vår personal omfattas av sekretess.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

 • Rätt till registerutdrag och rättelse
  Du har rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Du har rätt att uppdatera information om dig själv. Du kan även begära att vi rättar
  personuppgifter om dig som är felaktiga.
 • Rätt till radering
  Du har rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som vi inte enligt lag behöver behålla om dig.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.
 • Rätt att göra invändningar
  Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter.

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan genom att kontakta vår dataskyddsansvariga under kontaktuppgifter nedan. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Speciellt om cookies
En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics och HotJar.

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?
Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Nordic EASC AB
Dataskyddsombud
Torshamnsgatan 27 BV
164 40 KISTA

Telefonväxel: 020-55 33 00

Dataskyddsombud:
Michael Andersson, [email protected], mobil 076-803 80 92

Förändring av denna policy
Denna policy kan komma att revideras. Senaste version kommer alltid att vara tillgänglig via vår hemsida.