Visselblåsning på Nordic EASC AB

Visselblåsning – rapportera om missförhållanden hos Nordic EASC AB

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden i en verksamhet. Här beskrivs det skydd som finns och hur du gör för att visselblåsa.
Du som jobbar, eller har jobbat, på Nordic EASC AB kan rapportera vissa typer av missförhållanden som du upplevt i verksamheten.

Vem kan visselblåsa?

Enligt visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890), kan följande personer rapportera om missförhållanden:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare.

Det här kan du rapportera om

Du använder Nordic EASCs rapporteringskanaler för visselblåsning för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som antingen:

Angår allmänheten

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs det att missförhållandet angår en krets av personer som kan betecknas som ”allmänheten”. Allmänheten ska också ha ett legitimt intresse av att missförhållandet kommer fram.
Visselblåsning omfattar inte allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering eller känsliga personalfrågor kopplat till enstaka individer. Den rapporteringen ska gå via de ordinarie incidentrapporteringskanalerna.

Missförhållanden som strider mot direktiv, lagar och föreskrifter

Att någon agerar eller låter bli att agera på ett visst sätt är ett missförhållande om det strider mot:

  • direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningen av EUdirektiv 2019/1937
  • lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen, och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet
  • målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet.

Här lämnar du din anmälan om visselblåsning

Gå in via länken nedan och skapa ett ärende. Du får då ett ärendenummer samt lösenord och kan sedan följa ditt ärende vidare.

Nordic EASC AB mottar ärendet helt anonymt och ansvarar för att utreda eventuella missförhållanden och återkopplar till dig inom 2 veckor från mottagande datum.
Vill du bli kontaktad via telefon eller mejl går även det bra. Personen på företaget som hanterar ärendet har tystnadsplikt.