Välj servicealternativ för övriga produkter

Besök servicecenter:

Ifall din produkt inte omfattas av reparation i hemmet eller om du bor i närheten av våra servicecenter så är du välkommen att besöka oss för att få din produkt reparerad.

Upplands Väsby
Kanalvägen 1A, 194 61 Upplands Väsby

Skicka in din produkt

Detta är ett alternativ om du har en produkt som lämpar sig för transport. Det är viktigt att du har ett bra emballage så att produkten inte skadas i transporten till och från servicecenter.

Samsung märkesverkstad
Endast originaldelar
Du behåller din garanti
Expresservice