Installationsdokument

Lägg till din rubriktext här

Installation

Vårt ordernummer
555
Installationsdatum
2024-05-16

Produktinformation:

Produktnamn
Luftvärmepump
Serienummer inomhusenhet
1234456

Material:

Rörlängd (m)
2 m
Köldmediummängd (g)
30 g
Tillsatt mängd (g)
30 g
Typ av köldmedium

Vakuumsugning:

Vakuumsugningstid (min)
20 min
Sluttryck (mbar)
110 mbar

Temperatur:

Temperatur inne (°C)
30°C
Temperatur ute (°C)
30°C
Utblåstemperatur från innerdel (°C)
30°C
1/2

Checklista arbete

Placering av innedel & utedel uppfyller tillverkarens krav
Testkörd Värme
Ja
Testkörd Kyla
Ja
Tätning i vägg
Nej

Checklista tillbehör

Testkörd Kyla
Ja
Väggkonsol
Nej
Vibrationsdämpare
Nej

Övrig information om installationen

Inga ytterligare anmärkningar.
Testing field

Installatörsinformation

Namn installatör
Alfred 2
Certifikatsnummer installatör
1234
Företag
Company
Telefonnummer
Installationsföretaget försäkrar, att luftvärmepumpen har installerats enligt regelverk och anvisningar:
Signerad 2024-05-26
, Alfred
2/2