Installationsdokument

Kundinformation

Installation

Vårt ordernummer
#20240001
Installationsdatum
2024-05-01

Produktinformation:

Produktnamn
Luftvärmepump
Serienummer inomhusenhet
SERIE
Serienummer utomhusenhet

Material:

Rörlängd (m)
2 m
Köldmediummängd (g)
100 g
Tillsatt mängd (g)
200 g
Typ av köldmedium
R410A

Vakuumsugning:

Vakuumsugningstid (min)
60 min
Sluttryck (mbar)
20 mbar

Temperatur:

Temperatur inne (°C)
20°C
Temperatur ute (°C)
25°C
Utblåstemperatur från innerdel (°C)
12°C
1/2

Checklista arbete

Placering av innedel & utedel uppfyller tillverkarens krav
Ja
Testkörd Värme
Nej
Testkörd Kyla
Ja
Tätning i vägg
Nej

Checklista tillbehör

Markstativ
Ja
Väggkonsol
Nej
Vibrationsdämpare
Ja

Övrig information om installationen

Inga ytterligare anmärkningar.
Ovrig

Installatörsinformation

Namn installatör
aaa
Certifikatsnummer installatör
ccc
Företag
fff
Telefonnummer
ttt
Installationsföretaget försäkrar, att luftvärmepumpen har installerats enligt regelverk och anvisningar:
Signerad 2024-07-18
, Danilo Bracke
2/2