Installationsdokument

Kundinformation

Installation

Vårt ordernummer
123123
Installationsdatum
2024-05-01

Produktinformation:

Produktnamn
Luftvärmepump
Serienummer inomhusenhet
234123412341234
Serienummer utomhusenhet

Material:

Rörlängd (m)
111 m
Köldmediummängd (g)
11 g
Tillsatt mängd (g)
11 g
Typ av köldmedium
R32

Vakuumsugning:

Vakuumsugningstid (min)
11 min
Sluttryck (mbar)
11 mbar

Temperatur:

Temperatur inne (°C)
11°C
Temperatur ute (°C)
11°C
Utblåstemperatur från innerdel (°C)
11°C
1/2

Checklista arbete

Placering av innedel & utedel uppfyller tillverkarens krav
Ja
Testkörd Värme
Ja
Testkörd Kyla
Ja
Tätning i vägg
Ja

Checklista tillbehör

Markstativ
Ja
Väggkonsol
Ja
Vibrationsdämpare
Ja

Övrig information om installationen

Inga ytterligare anmärkningar.
12341234

Installatörsinformation

Namn installatör
1231234
Certifikatsnummer installatör
12341234
Företag
2134123
Telefonnummer
12341234
Installationsföretaget försäkrar, att luftvärmepumpen har installerats enligt regelverk och anvisningar:
Signerad 2024-07-18
, Danilo krdzic
2/2
Tack! Den har skickats till signering.