Hur lång tid tar ett serviceärende för mobiltelefon?

Mobilservice samsung
DSC00638
DSC00698

Reparationstid för mobil beror på en rad faktorer som förklaras nedan:

 • 1 Tillgänglig tekniker
 • 2 Tid för felsökning
  Om displayen är trasig så behövs ingen felsökning det är enkelt att konstatera. Ifall din enhet omfattas av garanti utför vi noggranna tester för att säkerställa att reparationen utförts korrekt och att enheten fungerar som den ska. Ifall telefonen är IP-klassad säkerställer vi även detta genom test. Dessa kontroller tar lite tid, men vi och Samsung vill säkerställa att din enhet kommer fungera felfritt och uppfyller sin IP-klassning när du får den tillbaka.
 • 3 Tillgänglighet till reservdelar
  Vi har normalt alla vanligt förekommande reservdelar på lager så att vi kan påbörja reparationen omgående. I vissa fall behöver vi beställa reservdel till din reparation, då får vi denna levererad dagen efter så länge den finns i lager hos Samsung.
 • 4 Reparationstid
  De flesta av Samsung mobiltelefoner är IP klassade vilket anger hur väl de är skyddade mot genomträngning av fasta föremål, damm och vatten. För att utföra reparation på en IP-klassad enhet så krävs en speciell utrustning för att demontera enheten på ett korrekt vis. Reparationsställen som inte är auktoriserade har normalt inte denna utrustning och utför inte heller test gällande IP-klassningen efter utförd reparation.
 • 5 Tester
  Vi och Samsung vill säkerställa att din enhet fungerar felfritt och med bibehållen garanti efter utförd reparation. Därför utför vi tester som är utvecklade för att säkerställa att alla funktioner fungerar, samt att enhetens IP-klassning fortfarande uppfyller den specifikation som gäller för respektive klassning. Genom att utföra omfattande tester så hoppas vi att du kan få tillbaka din enhet och använda den under lång tid utan bekymmer.