Viktig info om Covid-19 när du besöker Samsung Service

Kära kunder!

Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter så skall vi begränsa antalet samtidiga besökare som får vistas i våra lokaler.

Vi ber därför våra kunder om att respektera antalet samtida besökare som får vistas i våra butiker. Information om detta står beskrivet i våra butiksentréer.

Vi ber därför kunder som inte får plats i butiken att vänta utanför butiken tills det är dags för Er tur.

Visar Ni symptom såsom feber, snuva, hosta så önskar vi att Ni tar ett personligt ansvar och inte besöker butikerna på grund av smittorisken.

Med vänlig hälsning

Samsung Service